Radio Doctor 2004

Date Doctor Specialty
30-12-2004 Dr. Ho Hok Fai 何鶴輝 呼吸系統科
23-12-2004 Dr. Lau Tin Kay 劉天驥 普通科
16-12-2004 Dr. Chan Chi King 陳子敬 骨科
9-12-2004 Dr. Ho Chung Ping 何仲平 腎病
2-12-2004 Dr. Kwok Tin Fook 郭天褔 泌尿科
25-11-2004 Dr. Ho Hok Fai 何鶴輝 呼吸系統科
18-11-2004 Dr. Chan Chi King 陳子敬 骨科
11-11-2004 Dr. Ho Shing Chee 何成枝 泌尿科
4-11-2004 Dr. Li Siu Lung 李少隆 心臟科
28-10-2004 Dr. Ho Chung Ping 何仲平 腎病科
21-10-2004 Dr. Kwok Tin Fook 郭天福 泌尿科
14-10-2004 Dr. Lau Tin Kay 劉天驥 普通科
7-10-2004 Dr. Mak Yiu Kwong Gary 麥耀光 心臟科
30-9-2004 Dr. Ho Shing Chee 何成枝 泌尿科
23-9-2004 Dr. Bernard Ngai 倪夢弼 家庭醫學科
16-9-2004 Dr. Chan Chi King 陳子敬 骨科
9-9-2004 Dr. Kwok Tin Fook 郭天福 泌尿科
2-9-2004 Dr. Li Siu Lung 李少隆 心臟科
26-8-2004 Dr. Mak Yiu Kwong Gary 麥耀光 心臟科
19-8-2004 Dr. Ho Chung Ping 何仲平 腎病科
12-8-2004 Dr. Ho Hok Fai 何鶴輝 呼吸系統科
5-8-2004 Dr. Lau Tin Kay 劉天驥 普通科
29-7-2004 Dr. Mak Yiu Kwong Gary 麥耀光 心臟科
22-7-2004 Dr. Ho Hok Fai 何鶴輝 呼吸系統科
15-7-2004 Dr. Kwok Tin Fook 郭天福 泌尿科
8-7-2004 Dr. Ho Shing Chee 何成枝 泌尿科
1-7-2004 Dr. Chan Chi King 陳子敬 骨科
24-6-2004 Dr. Bernard Ngai 倪夢弼 家庭醫學科
17-6-2004 Ms Ha will make use of the recording of a previous
interview with Dr. Kwok Tin Fook for tonight's programme.
10-6-2004 Dr. Lau Tin Kay 劉天驥 普通科
3-6-2004 Dr. Chow Sik Kuen 鄒錫權 矯形外科
27-5-2004 Dr. Ho Shing Chee 何成枝 泌尿科
20-5-2004 Dr. Chan Chi King 陳子敬 骨科
13-5-2004 Dr. Lau Tin Kay 劉天驥 普通科
6-5-2004 Dr. Mak Yiu Kwong Gary 麥耀光 心臟科
29-4-2004 Dr. Chan Chi King 陳子敬 骨科
22-4-2004 Dr. Bernard Ngai 倪夢弼 家庭醫學科
15-4-2003 Dr. Kwok Tin Fook 郭天福 泌尿科
8-4-2004 Dr. Chow Sik Kuen 鄒錫權 矯形外科
1-4-2004 Dr. Ho Hok Fai 何鶴輝 呼吸系統科
25-3-2004 Dr. Ho Shing Chee 何成枝 泌尿科
18-3-2004 Dr. Ho Hok Fai 何鶴輝 呼吸系統科
11-3-2004 Dr. Chan Chi King 陳子敬 骨科
4-3-2004 Dr. Mak Yiu Kwong Gary 麥耀光 心臟科
26-2-2004 Dr. Lau Tin Kay 劉天驥 普通科
19-2-2004 Dr. Bernard Ngai 倪夢弼 家庭醫學科
12-2-2004 Dr. Li Siu Lung 李少隆 心臟科
5-2-2004 Dr. Chow Sik Kuen 鄒錫權 矯形外科
29-1-2004 Dr. Lau Tin Kay 劉天驥 普通科
22-1-2004 Dr. Chan Chi King 陳子敬 骨科
15-1-2004 Dr. Ho Shing Chee 何成枝 泌尿科
8-1-2004 Dr. Bernard Ngai 倪夢弼 家庭醫學科
1-1-2004 Dr. Ho Hok Fai 何鶴輝 呼吸系統科

Back to the previous page